2015/0 - Novembre 2014
 

EDITORIAAL / EDITORIAL / EDITORIAL

Editoriaal / Editorial / Editorial
Wouter Den Haerynck

 

RECHTSLEER – DOCTRINE – ARTICLES

Internationale handel en het toegangs- en doorvaartrecht in havens
Eduard Somers


Advertising Air Fares in the EU
Does the Consumer need more Transparency?

Mia Wouters & Noura Rouissi

 

RECHTSPRAAK – JURISPRUDENCE – CASE LAW

Hof van beroep Antwerpen (4de kamer) 4 november 2013 – Arca –2010/AR/2701
Noot: Zeefortuin in het zeeverzekeringsrecht
Eduard Somers

Hof van beroep Brussel (5de Kamer) 20 maart 2013 – Nausikaa – 2007/AR/263, 2010/A/3080, 2010/AR/3083
Noot: Verlies van klasse en verzwijging bij het afsluiten van een vaarpolis
Wouter Den Haerynck

Hof van Cassatie 23 januari 2013 – Tiense Suikerrafinaderij – C.12.0356.N
Noot: Regelt het CMR-Verdrag de aansprakelijkheid van de vervoerder voor de schade toegebracht aan andere dan de vervoerde goederen? Nee, ja, nee, ja, nee. Drie maal is blijkbaar niet alleen scheepsrecht
Filip Melis

Hof van Cassatie 5 december 2013 – Simex – C.13.0056.N
Noot: “Gelukkige (niet-)verjaardag”. Het CMR-Verdrag en de verhaalsvordering na het Simex-arrest
Dirk Noels

Hof van Cassatie 5 november 2013 – Gaston Schul & cs. – P.12.2030.N 99
Noot: Wie is douaneschuldenaar?
De rechtsonzekerheid van de AWDA

Michel Cornette

Hof van Justitie 17 oktober 2013 – Unamar – C-184/12
Noot: De wilsautonomie niet zo autonoom als gedacht
Lino Verbeke

 

CAPITA SELECTA

Peracomo Inc. v. TELUS Communications Co
Philip Vanlommel


Vervoerder (meestal(?)) onbeperkt aansprakelijk bij teleroute-fraude 3
Wouter Verheyen


Brinky: CMR beheerst niet de stuiting van de verjaring (maar toch een beetje)
Wouter Verheyen

Login

Login