2017/3 - November 2017
 

RECHTSLEER – DOCTRINE – ARTICLES

L’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux contrats de transport de marchandises par route
Jean Pierre Kesteloot

ADSp 2017 – the German Freight Forwarder’s Standard Terms and Conditions – jointly recommended contract terms once more
Detlef Neufang, Hubert Valder & Simone Lamont-Black
ADSp 2017 (GERMAN)
ADSp 2017 (ENGLISH)

 

RECHTSPRAAK – JURISPRUDENCE – CASE LAW

HvJ (8e k.) 12 oktober 2016 – S.M./De Grave Antverpia NV – C-92/15 330
Abstract
Noot: Een scheepsbevrachter mag optreden als ‘vervoerder’
Ignace Kroos

Antwerpen 19 december 2016 – Transport Van Damme/Ewals Cargo Care bv – 2014/AR/241
Abstract
Noot: Het rechtmatig belang als vereiste van ontvankelijkheid
Valerie Diercken

Cass. 13 januari 2017 – ms Flinterstar – C.16.0218.N
Abstract
Noot: Over bergingsplicht, bergingsrecht en het recht op aansprakelijkheidsbeperking
Wouter Den Haerynck & Tom van Achter

Brussel (k. 6N) 25 januari 2017 – VAD BVBA – 2011/AR/1973

Brussel (k. 6N) 25 januari 2017 – VAD BVBA – 2011/AR/1975
Brussel (k. 6N) 25 januari 2017 – VAD BVBA – 2011/AR/1976
Abstract
Noot: Sarah Botticelli

HvJ (3e k.) 4 mei 2017 – Pešková-Peška/Travel Service – C-315/15
Abstract
Noot: Vincent De Smet

HvJ 13 juli 2017 – Assens Havn/Navigators Management (UK) Ltd. – C-368/16
Abstract
Noot: Bevoegdheidsbeding bij een rechtstreekse vordering tegen verzekeraars
Frank Stevens

 

CAPITA SELECTA

“Raad van State” vernietigt artikel 15, § 1, 1° van het KB van 22 mei 2014
Filip Sels

Login

Login