2018/1 - Mai 2018
 

RECHTSLEER – DOCTRINE – ARTICLES


Criminalité maritime : quelles évolutions normatives envisager ?
Louis le Hardÿ de Beaulieu

 

Final rounds of the Sturgeon battle?
Wouter Verheyen & Fiona Unz

 

Are some passengers more equal than others?
Charlotte Thijssen & Dries Deschuttere


Ter info: Rb. Brussel (21e k.) 25 april 2017 - 2016/2520/A

 

RECHTSPRAAK – JURISPRUDENCE – CASE LAW


HvJ 14 september 2017 – Noguiera e.a. / Crewlink en Moreno / Ryanair – C-168/16, C-169/16
Abstract
Noot: Analysis of the Judgement of the Court of Justice of the European Union in cases C-168/16 and C-169/16 – Nogueira and others vs. Crewlink and Moreno vs. Ryanair
Ignacio Plaza

Cass. (1ste k.) 12 oktober 2017 – Radermacher / Bulgaria Air – C.17.0279.N
Abstract
Noot: Vincent De Smet

Cass. 14 december 2017 – Jera Logistics – C.17.0192
Abstract
Noot: Verplichte prefinanciering door de douaneadministratie van lossingskosten betreffende in beslag genomen goederen
Eric Van Dooren

Abstract

Noot: Ongeoorloofde afwenteling van kosten door de douaneadministratie bij inbeslagneming van goederen
Michel Cornette

Antwerpen 18 december 2017 – HACO nv – 2015/AR/2816
Abstract
Noot: De commissionair(-expediteur) en zijn vorderingsrecht. Enkele bedenkingen en commentaar bij het arrest van 18 december 2017
Dirk Noels

Antwerpen 15 januari 2018 – ms Soana – 2015/AR/2025 – 2015/AR/2288 – 2015/AR/2410
Antwerpen 22 april 2015 - A/10/7165
Abstract

 

 

CAPITA SELECTA


De scheepsbeslagen ingevolge het “OWB-débacle”: een tussentijdse stand van zaken – update
Dirk Noels & Frank Stevens

Trains and boats and planes and Brexit
Anthony Rogers

Login

Login