2018/4 - December 2018
 

RECHTSLEER – DOCTRINE – ARTICLES


Conformity in International Sales: The Implied Obligations of a Seller under the CISG

Amy Busuttil

De outsourcing van piraterijvervolging: legaal en wenselijk?

Klaas Willaert

RECHTSPRAAK – JURISPRUDENCE – CASE LAW


Antwerpen (B4 k.) 19 februari 2018 – Breadbox Shipping Lines bv – 2016/AR/320

Noot: De beëindiging van een scheepsagentuur. Over dwingende vormvereisten, internationaal privaatrechtelijk dwingende bepalingen en (on)geldige rechtskeuzebedingen: “bezint eer ge begint”
Abstract
Dirk Noels

Rb. Brussel (Nl.) (7de k.) 19 november 2018 – 2017/3178/A
Noot: (In)directe douanevertegenwoordiging en artikel 5 CDW / artikel 18 DWU: is er iemand die de “couscous”-uitspraak lust (en volgt er nu toch nog een Luxemburgs dessert)?
Abstract
Dirk Noels

CAPITA SELECTA


Greek Transport Law. Overview of the Greek Road Transport Law
Epameinondas Kalagiakos
Login

Login