2019/2 - August
 

RECHTSLEER – DOCTRINE – ARTICLES

“Op de goederen gaan zitten”: (on)comfortabel of niet?
Dirk Noels

Laden, lossen en stuwen van goederen onder de vervoersovereenkomst
Jan Delanote

Op weg naar effectieve bescherming van het marien milieu en herverdeling van de rijkdommen van de diepzeebodem?
Klaas Willaert


RECHTSPRAAK – JURISPRUDENCE – CASE LAW

Antwerpen 12 november 2018 – ms Azburg – 2017/AR/1659
Noot: Doorbraak van rechtspersoonlijkheid bij beslag op zeeschepen
Abstract
Clive Van Aerde

Rb. Brugge (k. B17) 10 mei 2017 – BG.69.98.1226-16
Noot: Fraus omnia corrumpit: de autonomie van het strafrecht vs. de recente rechtspraak van het Hof van Justitie
Abstract
Jurgen Van Grasdorff

Antwerpen (k. B4) 22 oktober 2018 – 2015/AR/622
Abstract

Antwerpen (k. B4) 27 november 2018 – 2016/AR/1394
Abstract


CAPITA SELECTA

Taxis, Limousines and Information Society Services – Court of Justice of European Union Confirms Uber’s Status as a Transport Services Company
Koen T’Syen, Charlotte Woolfson

The Application of Article 8(1) of the Recast Brussels Regulation – Opening the gates for lawsuits in Europe?
Lea Kolmos Weis

Wetsvoorstel tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek goedgekeurd
Frank Stevens
Login

Login